CEMEX-ov pristup implementacije i vrednovanja eko vožnje

Studija slučaja implementacije i provedbe sustava za eko vožnju u tvrtci CEMEX

CEMEX–ov pristup poboljšanju ponašanja vozača unutar flote tvrtke.

CEMEX koristi naša rješenja za praćenje ponašanja vozača i za praćenje eko vožnje vozača.

Cemex studija slučaja

Cijena energije u svijetu rapidno raste | CEMEX

Prometni sektor je odgovoran za 33% ukupne potrošnje energije u Europi, a od toga iznosa na cestovni promet otpada oko 80% od navedene ukupne potrošnje energije prometnog sektora, prema podacima Europske komisije. Međutim posljednje godine pokazuju da kompanije u Europi konstantno poboljšavaju proces upotrebe motornih vozila u smislu smanjenja potrošnje goriva i troškova održavanja vozila kako bi smanjile ukupne troškove energije i pridonijele smanjenju onečišćenja okoliša. To ujedno znači da se tvrtke usredotočuju na povećanje ukupne učinkovitosti svoje flote i na optimalno ponašanje vozača, istovremeno promovirajući pozitivne promjene u cjelokupnoj industriji.

Sustav za praćenje eko vožnje uvodi promjene | CEMEX

Rješenje za eko vožnju i praćenje ponašanja vozača pokazuje koje radnje vozač radi tijekom upravljanja motornim vozilom koristeći svoje vozačko znanje te percepcijske i kognitivne vještine a koje jesu ili nisu sukladne pravilima eko vožnje, tj. optimalnog korištenja resursa vozila i prometne infrastrukture.

Korištenjem sustava za praćenje eko vožnje i ponašanja vozača, dogodilo se znatno poboljšanje rezultata tijekom vremena korištenja, te smo ponosni da imamo vrlo precizno razvijeno rješenje koje našim klijentima omogućuje procjenu performansi vožnje vozača na temelju različitih kriterija, kao što su:

  • vožnja s eko potrošnjom goriva,
  • smanjenje rada motora u praznom hodu,
  • korištenje sile inercije pri upravljanju motornim vozilom,
  • izbjegavanje naglih kočenja, naglih ubrzanja i ulazaka u zavoje velikom brzinom i dr.

Navedeni kriteriji su korišteni za izračun ocjena vozača od ocjene A do ocjene G, te za pripremu detaljnih izvještaja koji opisuju detaljne navike optimalne vještine vožnje svakog vozača.

Optimalno korištenje resursa povećava sigurnost prometa i smanjuje troškove | CEMEX

 

Rješenja za eko vožnju i za praćenje ponašanja vozača, ne služi samo kao analitički alat, već služi i kao alat pomoću kojeg vozači mogu imati uvid u svoje navike vožnje pomažući im pri tom da postignu bolje eko performanse svoje vožnje pri tom povećavajuću ukupnu sigurnost prometa i smanjujući potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova.

Analiza primjene sustava unutar velike tvrtke | CEMEX

 

Sve više tvrtki primjenjuje rješenje za praćenje eko vožnje i ponašanja vozača unutar svojih flota vozila i to na lokalnoj i međunarodnoj razini kao visokotehnološka rješenja koja pomažu poboljšati optimalni način upravljanja motornim vozilima od strane vozača i optimizirati ukupne resurse tvrtki.

CEMEX koristi rješenje za praćenje eko vožnje i
načina ponašanja vozača od 2017 godine

 

Tvrtka je donijela odluku da se pobrine za sigurnost svojih vozača, što je jedan od glavnih prioriteta
tvrtke na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Tvrtka ulaže u profesionalni razvoj vozača 

Regularni i detaljni pogled u analizu eko vožnje i ponašanja vozača pruža priliku za menadžment tvrtke da evaluira koji aspekt eko vožnje i ponašanja vozača mora biti poboljšan. Štoviše sustav potiče da se izdvoje dodatni resursi za obrazovanje vozača, kako bi se još više poboljšalo ponašanje vozača prema pravilima eko vožnje i postigli vrhunski rezultati.

Za tvrtku je iznimno važno da su vozači CEMEX-a profesionalni i kvalitetno obrazovani članovi prometne zajednice koji slijede načela sigurnosti prometa i načela eko vožnje. Prikupljeni podaci o načinu vožnje CEMEX-ovih vozača omogućili su analizu:

  • brzina vožnje,
  • naglih kočenja i naglih ubrzavanja,
  • naglih ulazaka u zavoje,
  • korištenje tempomata u vozilu i sile inercije pri vožnji,
  • optimalnog rada motora u praznom hodu i ostale događaje. 

Na temelju dobivenih rezultata iz sustava za praćenje eko vožnje i ponašanja vozača, tvrtka konstantno radi na edukaciji i unaprijeđenu stila vožnje svojih vozača.

Na primjer broj naglih ulazaka u zavoje značajno se smanjio, čime se također umanjio rizik od prevrtanja i od proklizavanja vozila pri ulasku u zavoje.

Sustav za praćenje ponašanja vozača i eko vožnje omogućuje cjelokupnu sliku

 

Mogućnost da se vidi cjelokupna slika vozačevih performansi vožnje, velika je prednost koja pomaže tvrtkama u poboljšanju logističko – operativne učinkovitosti, kao i u smanjenju troškova potrošnje goriva, amortizacije vozila i ukupnih troškova tvrtke kroz povećanje sigurnosti i smanjenje rizika uzrokovanih smanjenom sigurnošću. Specifičnost kod tvrtke CEMEX uključuje upravljanje vozilima na teško pristupačnim terenima koji značajno utječu na potrošnju goriva i troškove amortizacije.

Naše rješenje za praćenje ponašanja vozača i eko vožnje dopušta tvrtkama da analiziraju ponašanja svojih vozača i da koriste prikupljene podatke za unaprjeđenje procesa i za financijske izračune koji doprinose ukupnim uštedama.

Poboljšanje održivosti poslovanja tvrtke i za zaštitu okoliša 

 

Nekoliko vrsta istraživanja, kako ponašanje vozača utječe na tehničku ispravnost i troškove održavanja vozila, broj prometnih nesreća i na emisliju ispištanja ispušnih plinova u okoliš provedeno je u svijetu. Na primjer znanstvenici u SAD-u otkrili su da nagla kočenja i nagla ubrzavanja mogu smanjiti potrošnju goriva za 33 % na autocestama i za 5 % u gradskoj vožnji. Količina potrošenog goriva direktno utječe na emisiju ispušnih plinova koji se ispuštaju u atmosferu.

Tijekom  korištenja sustava tvrtka CEMEX je reducirala potrošnju goriva i poboljšala prometnu kulturu unutar svoje flote. Sigurnost je glavni prioritet kompanije, u lokalnom i svjetskom obuhvatu. Štoviše CEMEX je zaprimio raznovrsne nagrade koje odaju priznanje tvrtkinim postignućima i najboljim praksama u polju sigurnosti prometa i eko vožnje.