Digitalni senzori

Digitalni senzori mogu prikupiti informacije iz vozila ili plovila te se prikupljene informacije mogu prikazivati unutar platforme za GPS praćenje vozila i Fleet Management.

Neki od najčešće korištenih senzora

 • Prijava vozača (Ibutton ili RFID)
 • Senzor vrata,
 • Senzor tovarnog prostora,
 • Senzor privatno/službeno,
 • Senzor za prekid rada motora,
 • Zvučni senzor (buzzer),
 • Senzor za hidrauliku,
 • Ultrazvučni senzor,
 • Infracrveni senzor,
 • Temperaturni senzor,
 • Senzor za gorivo (sonda) i dr,
 • Senzor za AdBlue.
dallas Ibutton digitalni senzori

Najbolji put do automatizacije

Korištenje informacija s senzora pri upravljanju poslovnim procesima, najbolji je put do automatizacije kao i povećanja ukupne produktivnosti tvrtke.

Alarm na email ili sms | digitalni senzori

Svaka informacija koji se izmjeri pomoću senzora dojavljuje se na email ili sms. Na ovaj način u svakom trenutku možete zaprimiti informaciju o poremećaju pri odvijanju poslovnih procesa, brzo reagirati te tako smanjiti rizik i moguće troškove za Vaš posao.

slanje alarma preko digitalnih senzora

Senzor vrata | digitalni senzori

Pruža Vam vrijedne informacije o lokaciji i vremenu otvaranja vrata na vozilu, informacija o otvaranju vrata može biti posebno bitna ako ste zadali lokacije na kojima se događaj otvaranja vrata ne smije ili smije dogoditi.

digitalni senzori vrata

Želite li saznati više o mogućnostima?

Senzor tovarnog prostora | digitalni senzori

Najbolji način da zaštitite teret u postupku transporta. U svakom trenutku ukoliko se vrata tovarnog prostora otvore tijekom prijevoza biti ćete obavješteni. Možete kreirati lokacije na kojima Vam je informacija o otvaranju vrata tovarnog prostora posebno bitna.

digitalni senzori tovarnog prostora

Senzor službeno / privatno

Služi za odvajanje privatnih i službenih vožnji. Odvajanje službenih i privatnih vožnji može biti vrlo korisno da se zaštiti privatnost Vaših djelatnika, ukoliko koriste službena vozila u privatne svrhe.

prekidač službeno - privatno

Senzor za prekid rada motora | digitalni senzori

Pomoću senzora može se utjecati na ponovno pokretanje motora vozila, Omogućuje Vam da onemogućite pokretanje motora vozila preko mobilne ili web aplikacije za GPS praćenje vozila.

relej za gašenje motora vozila ili broda

Temperaturni senzor | digitalni senzori

Nadzor temperature prijevoza u hladnom lancu jedan je od vrlo bitnih faktora za kontrolu troškova transporta i smanjenje rizika. Nadzirite temperaturu u svakom trenutku transporta. Temperaturu možete nadzirati u više režima rada.

digitalni senzori za praćenje temperature

Senzor za gorivo (sonda)

Senzor za gorivo, omogućuje Vam jednostavnu kontrolu u upravljanje potrošnjom goriva. Osim navedenog pomoću senzora za gorivo (sonde) možete utjecati na moguće krađe goriva, na način da će Vam svaki pad goriva u spremniku biti dojavljen s podatkom o točnoj lokaciji gdje se pad goriva u spremniku dogodio.

digitalni senzori za gorivo - sonde

Unaprijedite Vaše poslovne procese podacima iz senzora