Elektronička evidencija prikupljanja otpada

Elektronička evidencija prikupljanja otpada je rješenje koje Vam omogućuje potpuno automatiziran način evidencije prikupljanja otpada s optimizacijom i digitalizacijom cjelokupnog procesa.

Kako sustav radi ? | elektronička evidencija prikupljanja otpada

Vozila za prikupljanje otpada opremljena su RFID čitačima pomoću kojih mogu očitati prikupljene posude za otpad. Posude za otpad označene su RFID oznakama i razvrstane unutar sustava po volumenu, vrsti otpada i drugim atributima.

Vozilo za prikup otpada oprema se dodatnim senzorima pomoću kojih je moguće izmjeriti masu prikupljenog otpada i točno vrijeme prikupa pojedine posude za otpad. Unutrašnjost vozila opremljena je navigacijskim tabletom koji služi za navigaciju vozača i evidenciju prikupa otpada.

Bitna prednost našeg sustava je što dobivate kompletno rješenje koje ujedinjuje sve funkcionalnosti Fleet Management sustava i sustava pametnog prikupljanja otpada.

Vrsta prikupljenog otpada | elektronička evidencija prikupljanja otpada

Pri prikupljanju otpada automatski se očitava vrsta otpada koji je prikupljen (staklo, papir, bio otpad i dr.).

elektronička evidencija prikupljanja otpada -  razvrstavanje otpada

Vrijeme i mjesto prikupljanja otpada

Točno vrijeme  i mjesto kada je otpad prikupljen s grafičkim i analitičkim prikazima.

elektronička evidencija prikupljanja otpada

Sustav s pametnim algoritmima | elektronička evidencija prikupljanja otpada

Sustav Vas automatski upozorava na vrijeme prikupljanja. Pametna analitika Vam pomaže da predvidite buduće količine otpada te tako dimenzionirate svoje radne operacije.

Bolje razumijte Vaš sustav prikupljanja otpada na temelju povijesnih podataka o prikupljanju otpada i unaprijedite te optimizirajte cjelokupni sustav.

pametno upravljanje otpadom

Automatizirajte i optimizirajte sustav prikupljanja otpada već danas !

Masa prikupljenog otpada

Sustav ima mogućnosti automatskog vaganja prikupljenog otpada u trenutku prikupljanja, te izračuna ukupne mase prikupljenog otpada.

automatsko vaganje mase prikupljenog otpada

Navigacija | elektronička evidencija prikupljanja otpada

Automatska navigacija koja pomaže vozačima pri prikupljanju, slaganju ruta prikupljanja, i evidenciji prikupljanja otpada.

optimizacija ruta komunalnih vozila

Ručni čitač ili čitač na vozilu za prikupljanje otpada

Sustav omogućuje očitanje prikupljanja preko RFID čitača na kamionima ili preko ručnih mobilnih čitača. Pri prikupu otpada mogu se koristiti obije opcije.

elektronička evidencija prikupljanja otpada  - očitavanje posuda za otpad

Optimizacija

Kao jedinstveno rješenje na tržištu sustav omogućuje automatsku optimizaciju prikupa otpada prema kriterijima popunjenosti, cestovne mreže, profila brzina i realnih stanja u prometu. Organizirajte proces prikupljanja prema najoptimalnijim kriterijima i uz najveću učinkovitost.

Odaberite jedino rješenje na tržištu za elektroničku evidenciju prikupljanja otpada koje je u potpunosti povezano s ostalim sektorima Vašeg voznog parka.