GIS i Geolociranje

GIS i geolociranje su funkcionalnosti sustava za GPS praćenje vozila koje omogućuju stvaranje pravila i zaprimanje dodatnih informacija baziranih na zemljopisnoj lokaciji ili kompletnom zemljopisnom području na digitalnoj karti. Ova funkcionalnost je posebno korisna kod dobivanja informacija s željenog područja ili geolokacija na karti.

Što je GIS ? | GIS i geolociranje

GIS je geografski informacijski sustav pomoću kojeg se Geo lokacijama mogu dodijeliti atributi, kao i šira područja, te zone/područja. Ovozom GIS sloja na digitalnu karti otvaraju se nove mogućnosti koje su vezane uz dobivanje dodatnih kartografskih podataka s sloja na karti, npr. sloju na karti mogu se pridružiti dodatni podaci o: visini, širini, masi, volumenu, boji ili dr., u pravilu mogućnosti su nebrojene.

prikaz geolokacija na sustavu za praćenje vozila

Što je geolokacija ? | GIS i geolociranje

Geolokacija sadrži koordinate ili adresu svake lokacije na planetu, unutar digitalnog koordinatnog sustava.

Koje su mogućnosti ? | GIS i geolociranje

Pomoću geolokacija i GIS podloga možete sustavu za GPS praćenje vozila dati sasvim novu dimenziju na način da nadzirete događaje prema željenom mjestu ili zoni na karti, dok za svako nadzirano mjesto pridružujete informacije koje su specifične za to mjesto. Primjer za posude za svaku pojedinu posudu za otpad možete pridružiti: lokaciju, boju, vrstu otpada, volumen, datum odvoza i dr.

gis i geolociranje na digitalnim kartama sustava za gps praćenje vozila

Zanima Vas više informacija o mogućnostima GIS-a i Geolociranja?

Kako Vam to može pomoći ? | GIS i geolociranje

Ovisi kojim se poslom bavite, jer mogućnosti su multidimenzionalne, to podrazumijeva prije svega da vrlo jednostavno možete imati lokacije vaših klijenata, imovine, zona, područja ili grupa djelovanja.

Neki od učestalih primjera su nadzor nad posjetima kupcima od strane komercijalista, zatim nadzor nad servisom ili popravkom imovine, zonama prikupa i dr.

prikaz geolokacija tunela na hrvatskim autocestama

Pratite ključne pokazatelje po područjima ili grupama rada

Praćenje ključnih pokazatelja je brzi način do pronalaska zaključka iz informacija. Na primjer pomoću GIS zona možete jednostavno pratiti:

  • Realizaciju posjeta kupcima po poslovnim područjima
  • Troškove po poslovnim područjima
  • Prijeđene kilometre
  • Potrošnju goriva
  • Događaje generirane senzorima i dr.
gis i geolociranje ključnih točaka na kartama

Izrada geolokacija i GIS slojeva

Izrađuje se za svakog klijenta zasebno na temelju dostavljenih podataka.

Zatražite ponudu za funkcionalnosti GIS-a i Geolociranja