Integracija MOBA sustava za prikupljanje otpada s sustavom za GPS praćenje vozila

Pomoću posebnog modula koji se nalazi unutar sustava za GPS praćenje vozila moguća je integracija podataka iz sustava za elektronsku evidenciju prikupljanja otpada MOBA koji se već nalazi na vozilima za prikupljanje otpada s sustavom za GPS praćenje vozila.

Integracijom s MOBA sustavom je moguće dobiti sustav „sve u jednom“

Ako su Vaša vozila za prikupljanje otpada već opremljena MOBA sustavom za evidenciju prikupljanja otpada, povezivanjem sustava možete ostvariti bolje performanse mjerenja učinkovitosti Vašeg voznog parka a pri tom unutar sustava za GPS praćenje imati kompletne funkcionalnosti MOBA sustava. To je način da koristite i unaprijedite postojeću infrastrukturu uz minimalna financijska ulaganja.

MOBA sustav za pametno upravljanje otpadom

Elektronska Identifikacija posuda za otpad pomoću MOBA sustava

Očitavanje posuda za otpad prilikom postupka odvoza otpada i pohrana podataka o vremenu prikupljanja, lokaciji prikupljanja i vrsti prikupljenog otpada.

razvrstavanje otpada

Treba li Vam više informacija o integraciji s MOBA sustavom ?

Prijeđeni put, broj zaustavljanja i lokacije zaustavljanja

Uz podatke dobivene iz MOBA sustava, integracija Vam omogućuje dobivanje vrijednih podataka iz GPS sustava, kao što se broj i vrijeme zaustavljanja na rutama prikupljanja, prijeđeni kilometri, vozač koji je izvršio prikupljanje otpada i dr.

Mobilne tehnologije u razvrstavanju otpada

Podloga za kvalitetnu optimizaciju sustava

Optimizacija sustava prikupljanja otpada rezultira boljom organizacijom sustava prikupljanja, boljom m organizacijom korištenja vozila za odvoz otpada, boljim i učinkovitijim rasporedom radne snage, boljom organizacijom područja prikupa otpada i u konačnici znatnim smanjenjem troškova prikupa otpada.

Podaci prikupljeni iz sustava MOBA i podaci prikupljeni iz sustava za GPS praćenje vozila čine osnovu za analizu postojećeg stanja te dimenzioniranje novih optimalnih rješenja unutar sustava prikupljanja otpada.

Bolja usluga uz smanjenje troškova

Osigurajte Vašoj tvrtki, gradu, općini višu razinu sustava gospodarenja otpadom uz bolju, pravovremenu i optimalnu uslugu prikupljanja otpada a da pri tom koristite MOBA infrastrukturu za elektronsku evidenciju prikupa otpada koja je već ugrađena u Vaša vozila za prikupljanje otpada.

MOBA integracija  s pet zvijezdica

Zatražite ponudu za integraciju s MOBA sustavom !