Brzinomjer GPS sustava za praćenje vozila, koliko je točan?

Mnogi GPS uređaji za praćenje prikazuju vašu trenutnu brzinu. Izračun brzine sustav GPS temelji na prijeđenoj udaljenosti u određenom vremenskom razdoblju. Međutim, vozači su često zbunjeni jer brzina očitana putem uređaja GPS ne odgovara onoj očitanoj na brzinomjeru vozila. Dakle, koji je brzinomjer točniji? Koji bi se trebao koristiti da se utvrdi vozi li vozač unutar ograničenja brzine?

Brzina | brzinomjer

Brzina je značajan čimbenik u fatalnim prometnim nesrećama, a vlasnici flota vozila znaju da GPS sustav za praćenje i Fleet Management rješenja pridonose sigurnosti djelatnika i očuvanju vozila. Važno je da su izračuni brzine dobiveni putem GPS sustava vrlo točni i precizni. Brzina izmjerena na taj način služi kao pouzdan vodič za određivanje pravno-sigurne vožnje.

Kako GPS sustav za praćenje računa brzinu? | brzinomjer

GPS sustav za praćenje preračunava puno informacija o kretanjima objekta (vozila). Koristeći samo vrijeme i lokaciju, GPS sustav za praćenje može vrlo brzo izračunati relativnu brzinu objekta na temelju informacije koliku je udaljenost vozilo prešlo u određenom vremenu. GPS sustavi za praćenje su pozicijski brzinomjeri. Brzina se mjeri na temelju informacije koliko se objekt pomaknuo od posljednjeg mjerenja. Algoritam također koristi doppler u rasponu psudosatelitskog signala. Primjenom GPS sustava za praćenje i Fleet Management rješenja brzina je ažurirana u kratkim intervalima što osigurava veliku točnost u svakom trenutku. Primjerice, uzimajući u izračun standardno kretanje u određenom vremenu pokriveno je 24 metara u sekundi, GPS te vrijednosti pretvara u km/h što je u ovom slučaju 88 km/h.

Pogledajte ostala rješenja!

Zašto se brzina očitana sa sustava za praćenje GPS razlikuje od one očitane na brzinomjeru vozila? | brzinomjer

Izračuni brzine putem GPS sustava za praćenje točniji su od brzinomjera vozila jer na njega ne utječu parametri poput veličine guma ili pogon vozila. Uz uporabu prosječnog kretanja vozila pogreške u izračunu GPS sustava za praćenje su minimalne. Brzinomjer vozila nije točan jer proizvođači zbog opreza najčešće prilagođuju brzinomjer da prikazuje brzinu veću od realne.

brzinomjer u vozilima

Koji brzinomjer bi vozači trebali koristiti? | brzinomjer

To ovisi o osobnim razlozima jer su oba brzinomjera relativno pouzdana. U većini slučajeva brzinomjer vozila će pokazivati veću brzinu od realne upravo zbog takvih postavki proizvođača. Brzinomjer putem GPS sustava za praćenje je puno pouzdaniji i točniji, a pridonijet će sigurnijoj vožnji.

Korištenje GPS sustava za praćenje u tvrtkama | brzinomjer

Bilo koja tvrtka koja posjeduje službena vozila želi izbjeći opasne prebrze vožnje kako bi se smanjila mogućnost prometnih nesreća, šteta na vozilima i prometne kazne. Korištenjem GPS sustava za praćenje i Fleet Management rješenja vlasnici flota mogu prilagoditi alarme kako bi dobivali izvješća u realnom vremenu o brzini vožnje. Alarmi u GPS sustavu mogu se prilagoditi tako da se aktiviraju ako vozač prekorači dopuštenu brzinu na određenoj prometnici ili da se aktiviraju na određenoj brzini, što je idealno za vozila koja postaju nesigurna iznad određene brzine, npr. viličari.

Budući da poslodavci i menadžeri koji upravljaju flotama znaju da je brzinomjer preko GPS sustava za praćenje točniji i pouzdaniji od brzinomjera vozila, djelatnici nemaju izgovor ako budu uhvaćeni prilikom nesigurne vožnje, tj. vožnje iznad ograničenja. GPS sustav za praćenje i Fleet Management rješenja kroz redovita izvješća omogućuju upraviteljima flote vozila da poboljšaju sigurnost svojih djelatnika i ostalih sudionika u prometu.

Ako Vam je potrebno više informacija, uvijek ćemo vam rado pomoći!