Koju navigacijsku aplikaciju odabrati ?

Navigacija, koje su glavne razlike između najpoznatijih aplikacija koje možemo pronaći na tržištu 2020 godine ?

Na što treba obratiti pozornost pri odabiru ? | Navigacija

Teritorij korištenja

Vrste vozila

Podatkovni promet

Dodatne mogućnosti

Teritorij korištenja | Navigacija

Određena navigacijska rješenja imaju bolju pokrivenost karata u određenim dijelovima svijeta. Da bi se osiguralo kvalitetno navođenje, točnost i ažurnost karata je jedan od najbitnijih kriterija kod odabira navigacije.

Pogledajte sva naša navigacijska i komunikacijska rješenja!

Vrste vozila | Navigacija

Pod vrstom  vozila misli se da li se navigacijsko rješenje koristi za navigaciju putničkog vozila, lakog teretnog vozila, teškog teretnog vozila ili autobusa, navigiranje sukladno atributima vozila je vrlo važna funkcionalnost navigacijskog rješenja koja ima ključan utjecaj na točan i pouzdan rad rješenja za navigaciju.

Podatkovni promet | Navigacija

“Online” navigacija omogućuje puno višu razinu usluge, međutim ograničavajući faktor je podatkovni promet, pogotovo ako se koristi izvan zemalja Europske Unije. Međutim za neke funkcionalnosti navigacije nije moguće osigurati bez korištenja podatkovnog prometa: informacije o stanjima u prometu, optimizacije, pretkalkulaciju ruta i sl…

Usporedili smo! | Navigacija

Aplikacije za navigaciju koje su obuhvaćene u ovom pregledu su:

  • Sygic,
  • Google Maps,
  • Waze,
  • Here We Go.

Svako od nabrojanog navigacijskog rješenja ima neke od specifičnosti koje su vrlo bitne pri odabiru rješenja, u cilju da se zadovolje očekivanja vezena uz navigacijsko rješenje.

Sygic

Sygic navigacija

Najveće mogućnosti!

Promet u realnom vremenu

Ogranićenja za putnička, teretna vozila i autobuse

"Offline" karte

Optimizacija ruta

"Real view" pogled i "Head-up" display

"Syngle point"

Nema besplatne verzije

Driverlink Tablet navigacija

je rješenje za profesionalnu navigaciju s naprednim opcijama optimizacije, prekalkulacije ruta, komunikacije, razmjene dokumentacije, radnih naloga i dr.

Google Maps

google navigacija

Besplatna

Velika baza POI-eva

Promet u realnom vremenu

"Multipoint"

3D

Besplatna

Nema navigacije po vrsti vozila

"Online" karte

Waze

waze navigacijska aplikacija

Socijalna

3D

Socijalna komponenta

Besplatna

Upozorenja na kamere, policiju i sl...

Velika baza POI-eva

Nema navigacije po vrsti vozila

"Online" karte

Here We Go

here we go navigacijska aplikacija

"Offline" karte

3D

Promet u realnom vremenu

Besplatna

Dobra pokrivenost karata

Velika baza POI-eva

Nema navigacije po vrsti vozila

"Online" karte

Ako Vam je potrebno više informacija, uvijek ćemo vam rado pomoći!