GPS navigacija za kamione

Navigacija za kamione uključuje skup profesionalnih rješenja koja omogućuju alate za kvalitetno upravljanje logističkim procesima u cestovnom transportu.

 

Kamionska navigacija je kompletno rješenje

Kamionska navigacija

Komunikacija

Rute i lokacije

GPS praćenje

Tahograf download

Tahograf real time

Radni nalog

Optimizacija ruta

Kamionska navigacija uključuje tablet za navigaciju i komunikaciju

 • Tekstualnu komunikaciju između vozača i centra,
 • Prijava vozača,
 • Preuzimanje podataka s kartica vozača,
 • Pregled tahografa u realnom vremenu,
 • Slanje i primanje dokumentacije,
 • Slanje lokacija i ruta na tablet,
 • Radni nalog,
 • Modul za inspekcije vozila,
 • Slanje optimiziranih ruta,
 • Praćenje odstupanja od optimiziranih ruta,
 • Integracija optimizacije ruta s ERP sustavom,
 • Planiranje ruta uz poštivanje tahograf ograničenja i dr.
Kamionska navigacija preko tableta

Navigacijska aplikacija po Vašoj želji za kamionsku navigaciju

Sygic kamionska navigacija
IGO kamionska navigacija
Tom Tom kamionska navigacija
Mapon GO aplikacija za vozače

Sygic kamionska navigacija

Naša preporuka je korištenje Sygic navigacije za kamione, zato što pomoću Sygic Android navigacije možete osigurati najbolje značajke sustava:

 • Planirana ruta je istovjetna poslanoj ruti,
 • Optimizacija rute temeljena na parametrima kamiona,
 • ADR optimizacija ruta (automatska optimizacija rute kod prijevoza opasnog tereta u cestovnom prometu),
 • Najbolje performanse rada navigacijskog softvera.
Najbolja kamionska navigacija na tržištu

Ako su Vam potrebne dodatne informacije?

Kamionska navigacija s modulom za optimizaciju i planiranje ruta

U cestovnom transportu svaki nepotrebno prijeđeni kilometar prijevoznog puta, čini velike financijske troškove koji se direktno reflektiraju na profitabilnost tvrtke te na učinkovitost kompletnog transportnog procesa.
Stoga ako koristite naš alat za optimizaciju zajedno kamionskom navigacijom, možete na efikasan način smanjiti troškove ali i imati potpun i efikasan pregled cjelokupnog transportnog procesa.

Upravljanje klijentima i narudžbama

Optimizacijski alat unutar našeg softvera za GPS praćenje i Fleet Management omogućuje Vam upravljanje klijentima i narudžbama, upravljanje prijevoznim kapacitetima (optimizacija temeljena na zapremini teretnih vozila i na teretu), upravljanje vremenskim okvirima isporuka i preuzimanja, optimizacija temeljena na zakonskim ograničenjima vozila (opasni teret, specijalni teret, dimenzije vozila i dr.). Pregled očekivanih vremena dostava i preuzimanja. Optimizacija temeljena na podacima iz tahografa i dr.

Planiranje ruta preko kamionske navigacije

Dinamički optimizacijski alat

U dinamičkom  okružju planiranja ruta, sustav uključuje kolaboraciju između sudionika u logističkom procesu. Optimizirana ruta se šalje vozaču na mobilni telefon ili tablet, te vozač potvrđuje izvršenje rute, sama ruta je dinamička i može se mijenjati u realnom vremenu, po realnim potrebama.

Dinamički optimizacijski alat

U dinamičkom  okružju planiranja ruta, sustav uključuje kolaboraciju između sudionika u logističkom procesu. Optimizirana ruta se šalje vozaču na mobilni telefon ili tablet, te vozač potvrđuje izvršenje rute, sama ruta je dinamička i može se mijenjati u realnom vremenu, po realnim potrebama.

Povezivanje optimizacijskog sustava s ERP sustavom ili Web trgovinom

Preko API sučelja sustava moguće je automatizirati proces zadavanja naloga, tj. narudžbi klijenata, ako u Vašem poslovanju koristite ERP sustav, tada možete unaprijediti mogućnosti i povezati ga s našim sustavom, pri tom ćete narudžbu koja je kreirana unutar ERP-a direktno proslijediti na transport te statusima u realnom vremenu pratiti narudžbu unutar ERP sustava.

Narudžbu zaprimljenu preko web shop-a možete proslijediti na dostavu, te će Vam naš sustav optimizirati dostavnu rutu s najoptimalnijim putem dostave ovisno o zadanim parametrima rute, također možete Vašim klijentima javiti točno vrijeme dolaska na njihovu lokaciju.

Planiranje ruta api

Ako Vam je potrebno pouzdano rješenje za kamionsku navigaciju?