Ograničenje brzine i GPS praćenje vozila

Ograničenje brzine moguće je detaljno pratiti pomoću našeg sustava za GPS ptraćenje vozila. Preuzmite kontrolu nad sigurnosti Vaših djelatnika i ocijenite sigurnosni rizik prema svakom pojedinom djelatniku.

Zašto pratiti prekoračenja ograničenja dopuštenih brzina ? | Ograničenje brzine

Upravljanje motornim vozilom brzinom koja je veća od dopuštene predstavlja sigurnosni rizik, koji se reflektira u mogućnosti stradavanja zaposlenika tijekom obavljanja radnih zadataka, uništavanjem imovine tvrtke (vozilo) te nepotrebnih zastoja u radu, koji mogu biti iznimno skupi za tvrtku u financijskom smislu.

Vožnja brzinama koje su veće od dopuštenih generira i druge troškove osim sigurnosnih troškova. | Ograničenje brzine

Potrebno Vam je više informacija?

Razlika između praćenja prekoračenja zadane brzine (standardna GPS značajka) i praćenja prekoračenja ograničenja brzine | Ograničenje brzine

Praćenje prekoračenja brzine kretanja prema zadanoj brzini

Omogućuje Vam praćenje zadane ograničene brzine, bez obzira na stvarno ograničenu brzinu odsječka cestovne infrastrukture na kojem se trenutno vozilo nalazi. Značajka je korisna za suzbijanje vršnih sigurnosnih rizika, npr. vožnje iznad 140 km/h.

Praćenje prekoračenja brzine kretanja prema stvarnom ograničenju brzine

Na svakom pojedinom odsječku cestovne infrastrukture omogućuje detaljan uvid u sigurnosne rizike koje uzrokuje upravljanje vozilom svakog pojedinog vozača. To može rezultirati detaljnom procjenom sigurnosti po svakom pojedinom vozaču i brzim vremenom reakcije.

Ograničenje brzine na 30 kilometara na sat

Kako sustav detekcije prekoračenja ograničenja brzine u prometu radi ? | Ograničenje brzine

Sustav pomoću točne lokacije i informacije o vrijednosti ograničenja brzine u ovisnosti o lokaciji gdje se vozilo trenutno nalazi, mjeri da li je došlo do prekoračenja ograničene brzine i koliko je prekoračenje vremenski trajalo, te koliki je put vozilom prijeđen pod prekoračenjem ograničenja brzine.

Nisu sva prekoračenja ograničenja brzine jednaka!

Sustav omogućuje razdiobu vršnih prekoračenja ograničenja brzine (npr. ograničenje brzine je 50 km/h a vozač je prekoračio ograničenu brzinu za više od 20 km/h) od minornih prekoračenja ograničenja brzine (npr. ograničenje brzine je postavljeno na 90 km/h a vozač je tijekom upravljanja vozilom  prekoračio ograničenu brzinu za 10 km/h).

Tako se može imati vrlo detaljan uvid u ukupnu sliku sigurnosti te se mogu bolje usmjeriti preventivne akcije.

Znakovi za ograničenje brzine

Važnost pridržavanja ograničenja brzine i utjecaj na troškove

Uz već spomenute troškove koji se generiraju kroz lošu sigurnosnu politiku, vožnja dopuštenom brzinom kretanja može rezultirati smanjenje i kontrolu troškova:

  • održavanja vozila,
  • potrošnje goriva,
  • troškova kazni za prometne prekršaje.

Vrlo jednostavno napravite model korelacije između vozača koji se ne pridržavaju dopuštenih brzina pri upravljanju vozilom i vozača koji se pridržavaju dopuštenih brzina. Korelacijskim modelom ubrzo ćete uvidjeti kolika je povezanost vožnje brzinama većima od dopuštenih i troškova.

​Uštede su tu, samo ih je potrebno implementirati u Vaše poslovne procese!