Optimizacija transporta

Optimizacija transporta je napredno rješenje koje Vam omogućuje potpuno automatiziranu optimizaciju transportnih ruta uz napredne parametre optimizacije.
I to sve unutar svih funkcionalnosti koje omogućuje Fleet Management sustav.
Pametni algoritam za izračun optimalnih ruta prema: kamionskim, zakonskim, prometnim i operativnim pravilima (vrste vozila, kapaciteti vozila, gabariti vozila i dr.).

Upravljanje kupcima

Pregled svih Kupaca, postavlajnje radnog vremena prema kupcu ili lokaciji. Kontakt podaci kupca ili lokacije kupca za slanje notifikacija na email ili SMS.

 

Dinamična pretraga i filtriranje

Upravljanje mjestima utovara i istovara, upravljanje vrstama vozila, kapacitetima vozila, vrstama robe, vozačima, radnim vremenima vozača.

Kreiranje narudžbi kupaca | optimizacija transporta

Kreiranje i upravljanje nad narudžbama kupaca unutar aplikacije. Pred zadavanje narudžbi kupaca ili dinamičko dodavanje narudžbi kupaca tijekom transportnog procesa.

Dinamično dodavanje utovarno – istovarnih lokacija unutar rute i proračun redoslijeda isporuke | optimizacija transporta

Jednostavno dodajte nove lokacije istovara i utovara na postojeću rutu, te ih optimalno organizirajte prema parametrima: udaljenosti, vremena, kapaciteta vozila i dr.

Optimizacija transporta s kamionskim parametrima

Parametri rute u realnom vremenu | optimizacija transporta

Osigurajte informacije o utovarima i istovarima u realnom vremenu pomoću naprednih parametara:

PTA – planirano vrijeme dolaska,

ETA – najranije vrijeme dolaska.

U svakom trenutku imajte informaciju o PTA i ETA vremenima, ovisno o trenutnoj lokaciji vozila i ovisno o realnom stanju u prometu.

Optimizacija transporta – pregled cjelokupnog procesa na karti

Na korisnički prilagođenom sučelju imajte uvid u cjelokupan proces rute s informacijama o:

 • vremenima izvršenja,
 • predikcijama,
 • stanju prometa,
 • atributima vozila,
 • prometnim ograničenjima za laka i teška teretna vozila.
Pregled rutiranja na karti

Zanima Vas optimizacija transporta, pomoći ćemo Vam s implementacijom!

Optimizacija transporta – planiranje rute za laka i teška teretna vozila

Neovisno da li je Vaš transportni proces baziran na lakim ili na teškim teretnim vozilima, optimizacija transporta Vam pomaže da učinkovito upravljate procesom i osigurate enormne financijske uštede boljim i učinkovitijim korištenjem prijevoznih kapaciteta.

Kapacitet vozila, prometna ograničenja, aplikacija za vozače, radni nalog, razmjena dokumentacije, statusi po lokacijama.

Parametri za teška teretna vozila | optimizacija transporta

Parametri na osnovu kojih potpuno kontrolirate svoje prijevozne kapacitete:

 • tip vozila,
 • vrsta tereta,
 • ukupna masa,
 • zapremina vozila,
 • dužina,
 • širina,
 • osovinsko opterećenje.
gabariti za kamione

Jednostavno upravljivo programsko sučelje s „Drag and drop“ funkcionalnostima za planiranje ruta

 Naše rješenje optimizacije transporta u potpunosti je prilagođeno za jednostavno savladavanje kompleksnih zadataka optimizacije transporta. Korisnički prilagođeno sučelje omogućuje Vam jednostavno upravljanje podacima, pregled podataka i „Drag and drop“ funkcionalnost na korisničkom sučelju.

Planiranje ruta s mobilnom aplikacijom

Optimizacija transporta bazirana na korisnim parametrima

 • udaljenosti (prijeđeni put),
 • vremena vožnje,
 • troškovi rute – itinerara.

Automatski izračun troškova cestarine

Trošak pojedine rute može biti ključan faktor kod donošenja odluke, ali i kod isplativosti ugovorene prijevozne usluge. Stoga kod planiranja ruta sustav će Vam automatski napraviti izračun troškova cestarine na planiranoj ruti. Na ovaj način možete bolje vizualizirati troškove rute te napraviti korekcije i pratiti njihovo izvršenje.

Uključena prometna zagušenja

Modul optimizacije transporta omogućuje Vam planiranje ruta koje omogućuju unutar proračuna realna stanja u prometu uključujući i pametne predikcije na kojim mjestima i u koje vrijeme su moguća prometna zagušenja na cestovnoj mreži.
Ova funkcionalnost Vam omogućuje da znatno podignete efikasnost transportnog procesa.

Mobilna aplikacija za vozače | optimizacija transporta

 • Potpuna kolaboracija s vozačima na terenu
 • Lista ruta
 • Destinacije
 • Informacije o ruti
 • Promjena statusa rute
 • Komentari
 • Razmjena dokumentacije
 • Razmjena slika

Integracija s najboljim navigacijskim aplikacijama!

Mobilna aplikacija za vozače - radni nalog i rute
Kamionska navigacija
Google navigacija
Here navigacija

Troškovi ruta | optimizacija transporta

Izračun troškova ruta s naprednim izračunom cestarina. Osigurajte realnu troškovnu podlogu za izdavanje računa Vašim kupcima.

Troškovi cestarine

Troškovi prijeđenog puta

Troškovi radnog vremena

API integracija | optimizacija transporta

Već koristite sustav za izdavanje radnih naloga vozačima !

Modul optimizacije transporta može se integrirati s Vašim postojećim sustavom i osigurati Vam potpuno automatizirani proces upravljanja kod kojeg ćete nalog iz vašeg trenutnog sustava automatski proslijediti vozaču na njegov mobilni telefon koristeći pri tom značajku optimizacije rute.

Usporedba ruta | optimizacija transporta

Mogućnost pregleda svih završenih ruta u odnosu na planirane rute.

Usporedba između planiranih i realno odvoženih duljina ruta u kilometrima.

Usporedba između planiranih vremena na rutama i odvoženih vremena.

usporedba optimalnih ruta na karti

Integracija s Sygic kamionskom navigacijom | optimizacija transporta

Slanje optimizirane rute na mobilni uređaj te navigacija do destinacije pomoću Sygic kamionske navigacije omogućuje kvalitetno izvršenje optimizirane rute jer vozač će biti navođen najkvalitetnijim navigacijskim rješenjem do destinacije.

Sygic kamionska navigacija i aplikacija za vozače

Planirana ruta u potpunosti se poklapa s rutom na navigacijskom uređaju

Funkcionalnost planiranja identičnih ruta – omogućuje istovjetno planirane rute unutar sustava i unutar Sygic navigacije, također izvršenje rute je istovjetno.
Ovo je način da budete sigurni da neće biti odstupanja između planirane rute unutar sustava i između rute na navigacijskom uređaju tj. navigacijskoj aplikaciji.

Kalkulacija transportnih ruta koja uzima u obzir ograničenja radnog vremena vozača prema pravilima tahografa | optimizacija transporta

Pri planiranju rute kod svih vozila koja spadaju u obvezu korištenja tahografa, potrebno je uzeti u obzir i radna vremena vozača.
Sustav optimizacije transporta automatizira proces izračuna potrebnih radnih vremena vozača kako bi se ruta završila i to prema realnom stanju postojećeg radnog vremena vozača.
Automatskom analizom DDD datoteka i podataka iz tahografa u realnom vremenu, izračun optimizacije dati će Vam u potpunosti točan raspored vozača na planiranim rutama.

Organizacija ruta i tahograf

Ogromne uštede na resursima | optimizacija transporta

Rješenje optimizacije transportnih ruta i upravljanja transportnim rutama, u potpunosti automatizira kompletan transporti proces završne faze i to prema atributima:

 • vremena,
 • prijeđenog puta,
 • troškova,
 • atributa vozila,
 • atributa vozača.

Već osnovni parametri optimizacije daju rezultate!

Ukoliko promatramo samo optimizaciju ruta prema parametrima vremena i prijeđenog puta i ukoliko automatskom organizacijom i pametnim parametrima smanjimo ili troškove vremena ili troškove prijeđenog puta za samo 10%, financijske uštede su enormne.

Iz iskustvenih primjera, ušteda od 10% je minimalna ušteda koja se može ostvariti korištenjem sustava optimizacije transporta.

Sve u jednom rješenju

Sustav optimizacije transporta nije posebno rješenje već je dio Fleet Management sustava, tako da korištenjem sustava optimizacije transporta imate i sve funkcionalnosti Fleet Management sustava.

praćenje vozila s rutiranjem

Rješenje za izvanredni prijevoz i prijevoz opasnih tvari | optimizacija transporta

Specijalni prijevoz

Optimizacija ruta specijalnog prijevoza daje Vam mogućnost planiranja rute unaprijed pre dimenzijama tereta koji se prevozi. Korištenjem optimizacijskog rješenja imate mogućnost planiranja ruta s mogućnosti izbjegavanja oštrih skretanja i preferiranja desnih skretanja na raskrižju.

ADR prijevoz opasnih tvari

Optimizacijom transportnih ruta podiže se sigurnost kod prijevoza opasnih tvari i izbjegavaju se zabrane na cestovnoj mreži koje se odnose na prijevoz opasnih tvari.
Ovisno o kategoriji ADR prijevoza, automatski izračunajte rute koje isključuju zabranu kretanja ADR vozila tunelima.

Podignite svoje poslovanje na novu razinu uz optimizaciju transporta i uštedite značajna sredstva!