Podatkovni promet

Podatkovni promet je bitna komponenta sustava za praćenje vozila i Fleet Management

Podatkovni promet za praćenje vozila i Fleet Management

Podatkovni paketi služe za prijenos podataka koji su prikupljeni pomoću GPS navigacijske jedinice. Kod odabira paketa bitno je odrediti teritorij na kojem će se objekti kretati i količinu prijenosa podataka.

Količina prijenosa podataka | podatkovni promet

Bitna je za vremenski interval slanja podataka. Ukoliko su zahtijevi za vremenski ažurnijem slanjem podataka u sustav a time i prikaz prikupljenih podataka na korisničkom sučelju, tada je potrebna veća količina prijenosa podataka što u konačnici utjeće na cijenu mjesečne pretplate.

Zemljopisna područja | podatkovni promet

Određivanje teritorija na kojem će se vozila kretati bitno je kako bi se omogućio prijenos podataka na zadanom zemljopisnom području. Podatkovni paketi su podjeljeni teritorijalno prema niže navedenim obuhvatima te prostorni obuhvat slanja podataka također utjeće na cijenu pretplate.

Podatkovni paketi za podatkovni promet

Odaberite najpovoljniji podatkovni paket koji zadovoljava Vaše potrebe.

Prijenos podataka za hrvatsku

Hrvatska

Prijenos podataka unutar Hrvatske

prijenos podataka za hrvatsku i okolne zemlje

Hrvatska+

Prijenos podataka u zemljama: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Austrija, Makedonija, Bugarska

Podatkovni promet za EU

EU

Prijenos podataka unutar Europske Unije, uključuje Švicarsku te Europski ekonomski prostor (EEA)

Podatkovni promet za EU i zemlje balkana

EU+Balkan

Uključuje prijenos podataka na području EU (EU27 + 2 EEA,CH) i na području zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Grčka, Turska, Bugarska, Rumunjska)

Podatkovni promet za Europu

Europa

Uključuje prijenos podataka na zemljopisnom području Europe.

Podatkovni promet za svijet

Svijet

Uključuje prijenos podataka na području cijeloga svijeta.

Kontaktirajte nas za pomoć pri odabiru najboljeg rješenja za podatkovni promet