Praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu

Praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu s prikazom lokacija mogu biti ključne kod logističkih planiranja. Bolje upoznajte svoje realne kapacitete tereta i reagirajte odmah. Podaci su vidljivi na web i mobilnom sučelju, a povijesne podatke možete pregledavati na interaktivnom izvještajnom sučelju.

Masa utovarenog tereta | praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu

Na grafičkom prikazu i u mobilnoj aplikaciji možete u svakom trenutku vidjeti masu utovarenog tereta s lokacijom i vremenom utovara tereta.

alarm na email za utovar

Masa istovarenog tereta | praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu

Na grafičkom prikazu i u mobilnoj aplikaciji možete u svakom trenutku vidjeti masu istovarenog tereta s lokacijom i vremenom istovara tereta.

alarm na email za istovar

Masa tereta u prijevozu | praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu

Preuzmite potpunu kontrolu nad svojom logistikom i u svakom trenutku tijekom prijevoza imajte informaciju kolika je točno masa tereta. To Vam može pomoći da bolje razumijete utjecaj tereta u prijevozu na značajke održavanja vozila i na potrošnju goriva.

Pregled mase tereta u realnom vremenu na grafu

Kontaktirajte nas kako bi pronašli najbolje rješenje za Vas

Bolji transportni učinak | praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu

Podaci koje prikupite iz sustava za GPS praćenje vozila i Fleet Management, služe kao temelj za daljnja planiranja, snimanje postojećeg stanja i traženje prostora za poboljšanja u segmentima:

  • produktivnosti
  • broju operacija
  • iskorištenost kapaciteta i vozila
  • prijeđeni kilometri pod teretom i dr.
Kompletan fleet management sustav za praćenje utovara, istovara i mase tereta u prijevozu

Tehnologija praćenja utovara, istovara i mase tereta u prijevozu za teretna vozila i radne strojeve

U pravilu postoje dva glavna tehnološka rješenja za praćenje mase tereta:

Senzor mase tereta

Rješenje se najviše koristi kod starijih teretnih vozila i radnih strojeva, koji ne podržavaju mogućnost spajanja na CAN BUS mrežu.

mehanički senzor za praćenje mase tereta

FMS CAN

Teretna vozila i radni strojevi koji podržavaju spajanje na CAN BUS mrežu, preko CAN BUS mreže mogu slati informacije o:

  • Ukupnoj masi tereta u prijevozu
  • Masi utovarenog tereta
  • Masi istovarenog tereta
  • Osovinskom opterećenju
praćenje mase tereta pomoću telemetrije

Prednost rješenja kada se masa tereta prati pomoću telemetrije, spajanjem na CAN BUS mrežu teretnog vozila ili radnog stroja je ponajprije cijena, jer takvo rješenje je znatno operativno jeftinije nego rješenje gdje se fizički ugrađuje senzor mase tereta na teretno vozilo ili radni stroj.

Započnite imati detaljan uvid u Vaše transportne procese!