Sanitet NET

Sanitet NET je računalni sustav namijenjen za upravljanje i organizaciju sanitetskog prijevoza u Republici Hrvatskoj. Organizacija sanitetskog prijevoza je podignuta na novu razinu korištenjem objedinjenih mogućnosti koje omogućuje sustav sanitet net.

Zašto ? | organizacija sanitetskog prijevoza

Sanitetski prijevoz u RH je vrlo kompleksan sustav prijevoza zbog činjenice da uz standardne probleme u organizaciji prijevoza on ima i komponente da organizira prijevoz pacijenata dakle ljudi uz visoko standardizirane zakonske norme koje su logične i potrebne iz aspekta sigurnosti pacijenata, no u isto vrijeme znatno kompliciraju organizacijsku shemu prijevoza što iziskuje posebno prilagođena rješenja koja upravo zbog rada s bolesnim ljudima imaju zadatak da u isto vrijeme povećaju:

 • kvalitetu usluge prema pacijentu,
 • učinkovitost i organizaciju pružatelja usluge.

SANITET NET koristi svu naprednu optimizacijsku logiku u organizaciji procesa gdje kroz module rješava svaki zadatak unutar procesa:

 • Zaprimanje naloga za sanitetski prijevoz kroz aplikaciju,
 • Organiziranje zaprimljenih naloga u prijevozne jedince,
 • Jasan nadzor nad raspoloživim kapacitetima,
 • Uvid u trenutna stanja izvršenja,
 • Automatizirano popunjavanje putnog radnog lista i obvezne knjige sanitetskog prijevoza,
 • Automatsko fakturiranje prema HZZO-u,
 • GPS praćenje svih voznih jedinca kao kontrola koraka u procesu,
 • Uvid svih instanci i organizacijskih jedinca u procese u realnom vremenu.

Imamo rješenje | organizacija sanitetskog prijevoza

Vodeći se glavnom misijom te koristeći znanje i iskustvo koje imamo unutar djelatnosti, napravljen je sustav SanitetNET. SanitetNET je profesionalni sustav za organizaciju i upravljanje transportnim procesima unutar sanitetskog prijevoza Republike Hrvatske. Trenutačno je jedini sustav takve vrste u Republici Hrvatskoj koji u potpunosti prati i kontrolira sve bitne procese u organizaciji sanitetskog prijevoza.

Samo rješenje koncipirano je na način da pružatelju usluge sanitetskog prijevoza omogućava potpun nadzor nad procesom u realnom vremenu od trenutka zaprimanja naloga za sanitetski prijavoz do trenutka povratka pacijenta na destinaciju.

U potpunosti preuzmite kontrolu nad sanitetskim prijevozom!

Optimizacija u realnom vremenu | organizacija sanitetskog prijevoza

Sustav sanitet net pogonjen je moćnim algoritmima za optimizaciju, što omogućuje optimalno korištenje prijevoznih kapaciteta sanitetskih vozila i učinkovitu organizacijsku shemu izvršavanja putnih radnih listova.

organizacija sanitetskog prijevoza

Mobilno

Pomoću posebne mobilne aplikacije, vozač je stalno povezan s centrom te se komunikacija i razmjena dokumentacije u potpunosti digitalizira.

organizacija sanitetskog prijevoza pomoću sanitet net sustava

Konkretni učinci

 • radnog vremena organizacijskog lanca unutar procesa,
 • radnog vremena operativnog osoblja,
 • troškova potrošnje goriva,
 • amortizacijskih troškova,
 • troškova vremena koje je potrebno za administrativne poslove,
 • znatno povećanje razine usluge,
 • veći učinak s manje vozila.
organizacija sanitetskog prijevoza, prikaz sustava na računalu

Širi društveni učinak | organizacija sanitetskog prijevoza

 • povećanje razine usluge prema pacijentima,
 • smanjivanje vremena čekanja na sanitetski prijevoz,
 • povećanje razine sigurnosti pri sanitetskom prijevozu pacijenata,
 • povećanje pouzdanosti u instituciju,
 • povećanje ugleda institucija,
 • povećanje učinkovitosti cijelog sustava.
vozila hitne pomoći

Optimizirajte kompletan sustav sanitetskog prijevoza!