Senzori za mjerenje osovinskog opterećenja

Senzori za  mjerenje osovinskog opterećenja omogućuju mjerenje opterećenja osovina na teretnim vozilima tijekom prijevoza. To je način da možete bolje razumjeti i imati detaljniji uvid u masu utovarenog, masu istovarenog tereta i točnih lokacija utovara i istovara tereta.

Bolji način obračuna prijevozne usluge | senzori za mjerenje osovinskog opterećenja

Informacije o masi tereta u prijevozu mogu biti bitna komponenta kod obračuna prijevozne usluge. Naime masa prevezenog tereta ima direktan utjecaj na potrošnju goriva i eksploatacijski vijek trajanja teretnog vozila.

senzori za mjerenje osovinskog opterećenja - obračun prijevozne usluge

Masa tereta i potrošnja goriva | senzori za mjerenje osovinskog opterećenja

Povećanjem mase tereta povećava se i potrebna snaga za pogon motornog vozila. Saznajte koliki je utjecaj mase prevezenog tereta na prosječnu potrošnju goriva.

Analitički prikaz podataka o masi tereta

Kroz izvještajni sustav platforme za GPS praćenje vozila možete pristupiti dnevnim, tjednim i mjesečnim izvještajima i pratiti mjesta utovara tereta s prikazom mase utovarenog tereta, mjesta istovara tereta s prikazom mase istovarenog tereta, te masu tereta prilikom transporta.

Prikaz podataka o masi prevoženog tereta u vidu izvještaja

Grafički prikaz podataka o masi tereta | senzori za mjerenje osovinskog opterećenja

Kroz grafičke prikaze mase tereta, te utovara i istovara tereta pristupite brzom pregledu informacija i donosite brze odluke uz razumijevanje cjelokupnog procesa prijevoza tereta prikazanog u vidu grafikona.

Iz povjesnih podataka možete donijeti zaključke, da li i koliko masa prevoženog tereta utjeća na troškove održavanja vozila, vijek trajanja vozila i potrošnju goriva.

grafički prikaz opterećenja teretom pri transportu

Kontaktirajte nas za više informacija i bolji opis mogućnosti

Alarmi i obavijesti

Preko Email-a, Sms-a ili skočnih obavjesti na mobilnim uređajima budite obavješteni o svakom potencijalnom poremećaju vezanom za masu tereta. Uvedite potpunu kontrolu mogućih pretovara, masa tereta koje se moraju utovariti ili istovariti.

senzori za mjerenje osovinskog opterećenja - praćenje utovara i istovara tereta

Dokazi su na vašoj strani

U svakom trenutku predočite nadležnim institucijama podatak o masi trenutno prevoženog tereta ili masi prevoženog tereta na povijesnim rutama. Izbjegnite rizik pretovara teretnog vozila. U svakom trenutku detaljno predočite svojim klijentima količinu utovarenog i istovarenog tereta s podatkom o točnim lokacijama i vremenom utovara ili istovara tereta.

Praćenje utovara i istovara | senzori za mjerenje osovinskog opterećenja

Pregled svih lokacija i vremena utovara s informacijom o točnoj masi utovarenog tereta pomoći će Vam u mnogim situacijama s kojima se susrećete tijekom obavljanja djelatnosti transporta. Mjerenje mase tereta pri utovaru, istovaru i prilikom prijevoza, doprinijeti će višem stupnju sigurnosti transporta u Vašoj tvrtki.

Masa tereta u prijevozu i potrošnja goriva

Imajte detaljan uvid u prevežene mase tereta i lokacije utovara i istovara s točnim podacima o masama utavarenog i istovarenog tereta.