Što je to Geografski Informacijski Sustav (GIS)?

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija.

Tehnologija | GIS

Tehnologija geografskog informacijskog sustava može se koristiti za znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, imovinsko upravljanje, planiranje razvoja, kartografiju i planiranje puta. Svaka varijabla koja se može prostorno smjestiti može se pohraniti u sustavu-u. Geografski informacijski sustav također može pretvarati postojeće digitalne informacije, koje možda još nisu u obliku karte, u oblike koje može prepoznati i koristiti. Podaci Geografskog informacijskog sustava predstavljaju objekte u stvarnom svijetu (ceste, uporabu zemljišta, visinu) pomoću digitalnih podataka. Objekti u stvarnom svijetu mogu se podijeliti u dvije apstrakcije: zasebni objekti (kuće) i neprekinuta polja (količina oborina ili visina). Za obje apstrakcije postoje dvije široke metode korištene u spremanju podataka u iz geografskog informacijskog sustava: rasterska i vektorska metoda.

GIS i praćenje vozila

Korištenje GIS-a kod sustava za GPS praćenje vozila i Fleet Management u prvom redu se odnosi na definiranje područja unutar digitalnih karata. To mogu biti lokacije, zone ili slojevi.

Kada se definiraju područja na digitalnim kartama, otvaraju se mnogobrojne mogućnosti koje su moguće umrežavanjem s GPS tehnologijom. Primjer su informacije o dolasku i odlasku vozila na označeno područje na karti, zatim vremena zadržavanja na određenim područjima, stanje senzora i telemetrije na područjima i dr.

Pogledajte ostala naša rješenja!

GIS podaci

Tip rasterskih podataka sastoji se od redova i stupaca ćelija gdje se u svakoj ćeliji sprema pojedinačna vrijednost. Vrlo često su rasterski podaci slike (rasterske slike). Tip vektorskih podataka za prikaz objekata koristi geometriju poput točaka, linija (serije točkastih koordinata) ili poligona, također zvanih područjima (oblici omeđeni linijama). Vektorska se obilježja mogu napraviti kako bi poštivala prostorni integritet kroz primjenu topoloških pravila poput onoga da se ‘poligoni ne smiju preklapati’.

gis i praćenje vozila

Metode unošenja GIS podataka

Postoje različite vrste metoda koje se koriste za unošenje podataka u geografski informacijski sustav u kojemu se spremaju u digitalnom obliku. Postojeći podaci otisnuti na papiru ili kartama mogu se digitalizirati ili skenirati radi proizvodnje digitalnih podataka. Geodetski podaci mogu se izravno unijeti u geografski informacijski sustav iz sustava prikupljanja digitalnih podataka na geodetskim instrumentima. Položaji s globalnog pozicijskog sustava (GPS), drugog geodetskog alata, također se mogu izravno unijeti u geografski informacijski sustav. Pored prikupljanja i unošenja prostornih podataka, atributni se podaci također unose u geografski informacijski sustav. Za vektorske podatke to uključuje dodatne informacije o objektima prikazanima u sustavu.

Ako Vam je potrebno više informacija, uvijek ćemo vam rado pomoći!