TACHO CLOUD

TACHO CLOUD je kompletno rješenje za preuzimanje, obradu i analizu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Lako se povezuje s drugim sustavima (softverima) pomoću web-servisa-a pa možete koristiti podatke iz tahografa kod ostalih procesa u Vašoj tvrtki.

Demo sustava | Tacho Cloud

Prijavite se za besplatni testiranje sustava u vremenskom trajanju od 30 dana, pregledajte sve značajke sustava te uvezite DDD datoteke i testirajte kako sustav radi u realnosti.

Glavne značajke Tacho CLOUD sustava:

 • Potpuna usklađenost sa zakonskim odredbama
 • Ocjena rizika za svakog pojedinog vozača i trend prekršaja
 • Mobilna aplikacija
 • Potpuna automatika
 • Prekršaji vozača
 • Arhiva podataka
 • Automatski obračun plaća vozača
 • Pregled vremena vožnji
 • Planiranje i sugeriranje dopuštenog radnog vremena
 • Integracija podataka s drugim sustavima API
tacho cloud - automatsko preuzimanje, obrada i analiza podataka iz tahografa

Usklađenost s direktivom EU-a 561/2006| Tacho Cloud

Osigurajte da Vaši zaposlenici ne krše propise Europske komisije. Praćenje radnih vremena vozača putem Tacho CLOUD-a pomaže u praćenju i pregledu dnevnih i tjednih odmora te, što je najvažnije, minimalizira mogućnost dobivanja visokih kazni za kršenje zakonskih propisa.

Tacho CLOUD je vrhunski alat za praćenje i planiranje radnog vremena vozača sukladno direktivama EU i odredbama „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu“.

Korištenjem Tacho CLOUD sustava smanjujete mogućnost prekršaja i to za tvrtku i vozača.

Uz Tacho CLOUD su svi podaci dostupni na pregled tvrtki i vozačima, tako da vozači mogu izravno sudjelovati u doprinosu poštivanja zakonskih odredbi te imati trenutan uvid u prekršaje koje su počinili.

Usklađenost s direktivom EU-a 561/2006 - Tacho Cloud

Prekršaji i ocjena rizika

 Pratite trend rizika svakog pojedinog vozača i imajte jednostavan uvid u sve prekršaje na način da vidite njihov porast po vozaču ili pad, te na vrijeme spriječite rizik u poslovanju koji može nastati zbog dobivanja visokih zakonskih kazni.

Pratite statistike prekršaja na razini cjelokupne tvrtke, imajte uvid u trendove svih prekršaja i saznajte smanjuju li ili povećavaju vozači broj prekršaja.

pregled prekršaja i ocjena rizika za vozače

Preostalo radno vrijeme | Tacho Cloud

Tacho CLOUD automatski preračunava preostalo radno vrijeme uzimajući pritom u obzir sve aspekte prema zakonskim odredbama.

Pratite preostalo radno vrijeme svakog pojedinog vozača na grafičkom sučelju te dnevne i tjedne odmore koje su dužni napraviti. Na osnovi tih informacija poboljšajte svoj sustav planiranja u tvrtki.

Pratite statistike prekršaja na razini cjelokupne tvrtke, imajte uvid u trendove svih prekršaja i saznajte smanjuju li ili povećavaju vozači broj prekršaja.

pregled radnog vremena vozača

Započnite s korištenjem modernog sustava za obradu i analizu podataka iz tahografa

Arhiva podataka iz digitalnog tahografa

Arhivu svih preuzetih digitalnih podataka morate imati po zakonskim odredbama, stoga pojednostavnite način arhiviranja podataka iz digitalnog tahografa i pristupite im preko web-sučelja u bilo koje vrijeme i jednostavno pretražujte podatake koje trebate.

tacho cloud - kompletna arhiva podataka

Primajte obavijesti na email

Automatski primajte obavijesti o vremenima obveznog preuzimanja podataka iz digitalnog tahografa i memorijske kartice vozača.

Primajte automatske obavijesti o obveznim baždarenjima digitalnog tahografa i minimalizirajte mogućnost propuštanja bilo kojeg od navedenih događaja, a koji su vezani uz digitalni tahograf.

tacho cloud - sve dostupno na mobilnim uređajima

Automatski obračun plaća za vozače pomoću podataka iz digitalnog tahografa

Sustav Vam omogućuje da u potpunosti automatizirate način obračuna mjesečnih plaća za Vaše vozače tako da uključite podatke iz digitalnog tahografa o:

 • radu,
 • odmorima,
 • dnevnom radnom vremenu,
 • noćnom radnom vremenu,
 • zemljama kroz koje je vozač vozio.

Obračunajte plaću vozača u „dva klika“.

obračun plaća iz tahografa

Potpuna automatizacija procesa preuzimanja i obrade podataka iz digitalnog tahografa

Dostupna Vam je jedinstvena mogućnost na tržištu da analizu radnog vremena vozača i preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača radite na potpuno automatiziran način.

Dostupne su Vam mogućnosti automatizacije:

Preuzimanje podataka s memorijskih kartica vozača preko mobilne aplikacije, automatska obrada i analiza preuzetih podataka.

Preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača preko sustava za daljinsko preuzimanje podataka s digitalnog tahografa, koji je ujedno i dio Fleet Management sustava.

automatski sustav za tahograf

Tacho CLOUD omogućuje potpunu kolaboraciju između svih sudionika u tvrtki.

Pregled i preuzimanje podataka preko mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija omogućuje:

 • preuzimanje i automatsku obradu podataka s memorijskih kartica vozača,
 • pregled obrađenih podataka na mobilnom uređaju i
 • pregled obrađenih podataka na web-sučelju.
preuzimanje memorijske kartice vozača preko mobitela

Tacho Cloud je rješenje

Za tvrtke

tacho cloud za tvrtke

Za vozače

tacho cloud za vozače

Uštedite na svojem dragocjenom vremenu i potpuno automatizirajte preuzimanje, obradu i analizu podataka iz tahografa