Podaci iz tahografa u realnom vremenu – predikcije

Podaci iz tahografa u realnom vremenu donose nove mogućnosti za jednostavnije planiranje prijevoznog procesa. Modul predikcija stanja iz tahografa omogućuje Vam grafički i analitički uvid o budućim stanjima / događajima koji nastupaju a povezani su s digitalnom tahografom i memorijskom karticom vozača.

Pregled budućih odmora | podaci iz tahografa u realnom vremenu

Jednostavan pregled budućih odmora za sve vozače u vašoj tvrtki. Grafički ustanovite koji vozač Vam je raspoloživ za pojedinu rutu, te procijenite da li ćete na ruti trebati jednog ili dva vozača. Planirajte unaprijed i izbjegnite sve mogućnosti poremećaja na rutama a kojima su mogući uzrok zakonska ogranoćenja vezana uz pravila tahografa.

podaci iz tahografa u realnom vremenu - statusi

Pregled vremena vožnje | podaci iz tahografa u realnom vremenu

Predvidite buduće odmore Vaših vozača, kao i njihovu raspoloživost prema zakonskim odredbama, ne dovedite se više nikada u situaciju da zbog krive procijene imate znatno više troškove rute, kao i nepotrebni enormni gubitak vremena. Prilagođeno korisničko sučelje Vam omogućuje da na vrlo jednostavan način pogledate stanja tahografa u realnom vremenu te da donesete najbolju odluku, također naš alat za planiranje ruta uzima u obzir trenutna tahografska stanja te Vam sugerira rješenja kod planiranja transportne rute.

podaci iz tahografa u realnom vremenu - odmori i vožnje

Automatska prijava vozača preko memorijskih kartica vozača

Kod korištenja ovog modula dobivate i automatsku prijavu vozača preko memorijskih kartica vozača. Više nema potrebe da koristite prijavu vozača preko Ibutton logera ili Rfid kartica. Podatak o prijavi vozača možete koristiti i u druge svrhe kao što su: obračun dnevnica, putni nalog i dr…

Automatska prijava vozača preko kartice vozača

Ukoliko imate dodatnih pitanja, vrlo rado ćemo Vam pomoći

Planirajte

Unaprijed planirajte vrijeme izvođenje rute, broj vozača na ruti, mjesta zaustavljanja za konzumaciju zakonskih obveznih odmora vozača. Ne budite više iznenađeni, nego predvidite situacije koje dolaze.

Automatizirajte način na koji planirate transportni proces i osigurajte višestruke uštede vremena i smanjenje rizika unutar Vaših poslovnih procesa.

Također izbjegnite visoke zakonske kazne koje su uzrokovane prekoračenjem zadanih vremena vožnje i ne konzumacijom obveznih odmora vozača.

planiranje u realnom vremenu

Automatske obavijesti | podaci iz tahografa u realnom vremenu

Budite automatski obavješteni ako je netko od vozača pred činjenjem prekršaja prekoračenja dozvoljenih vremena vožnje ili je netko od vozača skratio obvezni odmor.

U potpunosti kontrolirajte cjelokupan transportni proces i imajte jasniji uvid u realnom vremenu za zakonska ogranićenja vezana uz tahograf.

Reagirajte na vrijeme te zaštitite sebe i svoje vozače od nepotrebnih zakonskih sankcija.

alarm na statuse tahografa

Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa | podaci iz tahografa u realnom vremenu

Više nema potrebe za prekidima i nepotrebnim gubitkom vremena uzrokovanim zakonskom obvezom preuzimanja podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Zakažite automatsko preuzimanje podataka iz tahografa i memorijskih kartica vozača, preuzeti podaci će se automatski proslijediti u sustav za obradu i analizu podataka iz tahografa a vi ćete u potpunosti zadovoljiti zakonske odredbe glede rokova preuzimanja digitalnih podataka i analiziranja digitalnih tahografskih podataka.

Automatizacija tahografa

Tacho Cloud

Tacho Cloud omogućuje vozačima preko mobilne aplikacije, pregled svih prekršaja i objašnjenja prekršaja koje su počinili.

Preko Tacho Cloud-a uspostavite transparentni sustav u svojoj tvrtki gdje svi sudionici sudjeluju u izgradnji pozitivnog okružja i pridržavaju se zakonskih pravila koje propisuje “Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu”.

tacho cloud

Iskoristite snagu podataka iz tahografa u realnom vremenu za planiranje transportnog procesa