Sdash tablet

Sdash tablet omogućuje da optimizirane radne procese, brze informacije i pomoć od sada jmožete poslati vozaču izravno iz ureda na njegov mobilni telefon ili tablet. Također, vozač može slati informacije u ured, a moguća je komunikacija i između vozača na terenu. Iskoristite prednost mobilnih tehnologija i imajte Vaš posao pod potpunom kontrolom.

Usluga | Sdash tablet

Sdash je usluga koja uključuje „sve u jedan“ rješenje s uključenim hardverom (tabletom), periferijom, softverom za komunikaciju i profesionalnim navigacijskim softverom za kamionsku navigaciju.

sdash tablet - komunikacija i navigacija

Komunikacija | Sdash tablet

Komunicirajte između centra i vozača, kao i između vozača preko Sdash tablet rješenja.

sdash tablet - komunikacijsko sučelje

Navigacija

Uštedite na vremenu i ne propustite Važne dostave, jer preko Sdash tableta do svake točke na ruti voditi će Vas profesionalna navigacija.

Glavne značajke navigacijskog softvera:

  • Profesionalna kamionska navigacija s naprednim vođenjem prema atributima kamiona,
  • Vođenje cestama prema vrsti prijevoza (prijevoz opasnih tvari) – ADR,
  • Oznake odmorišta prikladnih za odmor vozača na ruti,
  • Glasovno vođenje na ruti,
  • Navigacija Vas vodi do najbližeg mjesta lokaciji, postupajući pri tom prema zakonskim ograničenjima cestovne mreže,
  • Prikaz ograničenja brzina,
  • Lokacije kamera za mjerenje brzine na ruti,
  • Glasovno upozorenje na prekoračenje brzine,
  • Glasovno upozorenje prije nailaska na kamere za mjerenje brzine,
  • Lokacije benzinskih postaja, odmorište, restorana i drugih točaka od interesa na ruti.
sdash tablet - kamionska navigacija

Primjenite snagu mobilnih tehnologija u Vašem poslovanju

ETA i EDA | Sdash tablet

Pratite u svom uredu, stanja o procijenjenom preostalom vremenu dolaska na destinaciju ili stanja o procijenjenoj preostaloj udaljenosti do destinacije. Budite obavješteni o promjenama ETA i EDA parametara pomoću alarma koji će Vam biti dojavljeni na email.

Tahograf

Sdash tablet omogućuje vozaču pregled stanja odmora i vožnji direktno na mobilnom sučelju. Podaci o stanjima iz tahografa prikazuju se vozaču u realnom vremenu. U svakom trenutku Vaši vozači imati će informacije o preostalim dopuštenim vremenima vožnje i vremenima odmora.

stanja tahografa na tabletu u realnom vremenu

Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa

Korištenjem S dash sustava imate mogućnost daljinskog preuzimanja podataka iz tahografa.

Kompletno rješenje za automatizaciju procesa tahografa

Unutar ovog rješenja možete koristiti i Tacho Cloud sustav

Tacho Cloud je platforma za automatsku obradu i analizu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Tacho Cloud je direktno integriran s platformom za daljinsko preuziman je podataka iz tahografa, te se preuzeti podaci iz tahografa automatski prosljeđuju iz sustava za daljinsko preuzimanje podataka u sustav za obradu podataka iz tahografa, Tacho Cloud.

Ovo rješenje omogućuje Vam potpunu automatizaciju procesa preuzimanja, obrade i analize podataka iz tahografa.

sdash tablet - tacho cloud

Ne bacajte dragocjeno vrijeme i novac, primjenite moderne tehnologije već danas. Naručite Sdash tablet!