Temperaturni senzori

Temperaturni senzori koriste se unutar sustava za GPS praćenje vozila za mjerenje temperature i temperaturnih razlika unutar objekta. Glavni cilj primjene je uspostaviti jasan, pravodoban i pregledan nadzor nad prostorom u kojem se prevozi roba koja je osjetljiva na temperaturu.

Esencijalni alat u hladnom lancu | temperaturni senzori

Temperaturni nadzor hladnog lanca postavljen je kao standard u poslovanju. Ako ste prijevoznik koji koristi rashladne uređaje ili naručitelj takvog prijevoza, zasigurno morate imati uspostavljen nadzor temperature.

Svrha primjene temperaturnih senzora je da kao krajnja točka lanca, dakle neposredno iz rashladnog prostora, prenose stvarnu vrijednost temperature u neprekinutim vremenskim intervalima.

Glavna značajka sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor je pouzdanost rješenja nadzora temperature jer koristimo kvalitetnu opremu koja je isključivo namijenjena za rad u ekstremnim eksploatacijskim uvjetima.

kamion koji ima temperaturne senzore

Više režima rada | temperaturni senzori

Pratite temperaturu u više režima rada. Pratite temperature po različitim komorama.

Kontaktirajte nas za više informacija | temperaturni senzori

Zahtjevi sustava | temperaturni senzori

Nadzor temperature u hladnom lancu zahtijeva pouzdan hardver, profesionalnu instalaciju hardvera i kvalitetan softverski alat koji može odgovoriti svim informacijskim zahtjevima koji se javljaju tijekom transporta robe osjetljive na temperaturu.

 

Za kvalitetan nadzor temperature vrlo je bitna:

 • kvaliteta temperaturnih senzora
 • kvalitetna i stručna instalacija
 • broj temperaturnih senzora u rashladnom prostoru
 • vremenski kontinuitet nadzora temperature
 • vremenski razmaci provjere temperature
 • mogućnost alarmiranja na promjene temperature
 • grafički i analitički izvještaji,
 • mogućnost implementacije podataka u druge sustave (povezivanje u ERP-ove pomoću web-servisa).

Što dobivate korištenjem temperaturnih senzora

Svi prijevozi osjetljivih roba, a pogotovo prehrambenih artikala, nezamislivi su bez kontinuiranog daljinskog nadzora temperature pomoću temperaturnih senzora. Alternativa su dakako bila tzv. keyloger rješenja, no pokazala su se nepouzdana zbog mogućnosti manipulacije i nemogućnosti pravodobne reakcije na nedopuštene promjene temperature.

Prednosti daljinskog nadzora temperaturnim senzorima :

 • informacija u realnom vremenu
 • nemogućnost manipulacije
 • mogućnost mjerenja temperature robe i rashladnog prostora
 • alarmiranje na nepoželjna odstupanja
 • pravodobna reakcija na kvar rashladnog uređaja
 • sprečavanje nastanka štete na teretu
 • primjena višeg standarda poslovanja
 • povećanje konkurentnosti
 • povećanje ugleda tvrtke.
temperaturni senzori

Uvijek se zapitajte koliko zapravo košta gubitak robe u prijevozu zbog npr. kvara na rashladnom uređaju?

Odgovor je puno u odnosu na rješenja za nadzor temperature unutar FMLC sustava za GPS praćenje i Fleet Management.

Što još možemo? | temperaturni senzori

Kako bi imali dodatno kontrolu koja uključuje informacije iz rashladnog uređaja, sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor podržava spajanje telemetrije na rashladne uređaje proizvođača Thermo King i Carrier. Na osnovi telemetrijskih informacija moguće je u svakom trenu imati informacije o:

 • kvaru na rashladnom uređaju
 • stanju goriva u rashladnom uređaju
 • prestanku rada rashladnog uređaja
 • potrošnji goriva rashladnog uređaja
 • vremenu i intervalima rada rashladnog uređaja
 • lokacijama paljenja/gašenja rashladnog uređaja.
carrier rashladni uređaj

Preuzmite kontrolu nad temperaturom u hladnom lancu