Navigacija za kamione

GPS navigacija za kamione Navigacija za kamione uključuje skup profesionalnih rješenja koja omogućuju alate za kvalitetno upravljanje logističkim procesima u cestovnom transportu.   Kamionska navigacija je kompletno rješenje  Kamionska navigacija  Komunikacija...

Komunikacija i navigacija

Komunikacija i navigacija Komunikacija i navigacija omogućuju upravljanje i kontrolu nad mobilnim djelatnicima kroz delegiranje radnih naloga, praćenje izvršenja, slanje lokacija, slanje kompletnih ruta i optimizaciju ruta. Potpuna kontrola svih procesa na terenu |...

Driverlink tablet

Driverlink tablet Driverlink tablet je kompletno hardversko i softversko rješenje koje omogućuje potpunu kolaboraciju s mobilnim radnicima. Komunicirajte, šaljite radne naloge s lokacijama, razmjenjujte dokumentaciju, neka Vaši vozači imaju uvid u način na koji voze i...

Sdash tablet

Sdash tablet Sdash tablet omogućuje da optimizirane radne procese, brze informacije i pomoć od sada jmožete poslati vozaču izravno iz ureda na njegov mobilni telefon ili tablet. Također, vozač može slati informacije u ured, a moguća je komunikacija i između vozača na...

Garmin komunikacija i navigacija

Garmin komunikacija i navigacija Garmin komunikacija i navigacija podrazumijeva korištenje specijalnih Garmin uređaja koji su prilagođeni radu u teškim eksploatacijskim uvjetima te su postojani i pouzdani. Mogućnosti | Garmin komunikacija i navigacija Moguće je:...