Tacho Cloud

TACHO CLOUD TACHO CLOUD je kompletno rješenje za preuzimanje, obradu i analizu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Lako se povezuje s drugim sustavima (softverima) pomoću web-servisa-a pa možete koristiti podatke iz tahografa kod ostalih...

Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa

Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa Digitalni tahograf omogućuje preuzimanje “ddd” podataka bez obzira gdje se Vaša vozila nalaze. Potpuno automatizirani način preuzimanja podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Rješenje koje...

Tahograf – sve šta Vam je potrebno

Tahograf – sve što Vam je potrebno FMLC Vam pruža rješenja za ispunjavanje zakonskih obveza vezanih za tahograf, kao i tehnička rješenja koja Vam omogućuju potpunu automatizaciju cjelokupnog procesa preuzimanja, obrade i analize podataka iz tahografa. Automatizacija...

Obrada i analiza podataka iz tahografa

Obrada i analiza podataka iz tahografa Obrada i analiza podataka iz tahografa zakonska je obveza. Ukoliko ste mala tvrtka i nemate ljudskih resursa kako bi ispunjavali zakonsku obvezu obrade i analize podataka iz analognih tahografa, digitalnih tahografa i memorijskih...