Optimizacija transporta

Optimizacija transporta Optimizacija transporta je napredno rješenje koje Vam omogućuje potpuno automatiziranu optimizaciju transportnih ruta uz napredne parametre optimizacije.I to sve unutar svih funkcionalnosti koje omogućuje Fleet Management sustav.Pametni...

Taho Hotel usluga

Taho hotel Kartica prijevoznika je smještena na sigurnom unutar našeg podatkovnog centra a autorizacija i preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača se radi automatski. To je jedinstvena usluga na tržištu koja Vam omogućuje visok stupanj...

Mađarska cestarina HU-GO integracija

HU – GO MAĐARSKA CESTARINA Mađarska cestarina HU-GO je sustav naplate cestarine koji se koristi za putovanja kroz Mađarsku, sva teretna vozila ukupne dopuštene mase iznad 3,5 t imaju obvezu kupiti uređaj za elektronsku naplatu cestarine HU – GO. Naziv naplatnog...

Komunikacija i navigacija

Komunikacija i navigacija Komunikacija i navigacija omogućuju upravljanje i kontrolu nad mobilnim djelatnicima kroz delegiranje radnih naloga, praćenje izvršenja, slanje lokacija, slanje kompletnih ruta i optimizaciju ruta. Kontaktirajte nas! Potpuna kontrola svih...

Driverlink tablet

Driverlink tablet Driverlink tablet je kompletno hardversko i softversko rješenje koje omogućuje potpunu kolaboraciju s mobilnim radnicima. Komunicirajte, šaljite radne naloge s lokacijama, razmjenjujte dokumentaciju, neka Vaši vozači imaju uvid u način na koji voze i...

Inspekcija vozila

Inspekcija vozila Inspekcija vozila osigurava održavanje Vašeg voznog parka u top formi i smanjenje troškova popravka koji se mogu lako izbjeći redovitim prijavama kvarova na vozilima. Aplikacija ima prilagodljive forme i obrasce, jednostavna je za upotrebu i...